• Lorem ipsum

Degoedkoopsteoutlet.nl is onderdeel van Idiotic Power B.V. Wij zijn gevestigd en kantoorhoudende aan Kuipersweg 8 te Woerden, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 27321015, btw nr. 8195.90.320.B01, e-mailadres: [email protected].

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en de klant.

 

Artikel 2 – Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze webwinkel. Ter bevestiging sturen wij de klant onverwijld langs elektronische weg een bevestiging van de ontvangst van de order. Zolang de bevestiging uitblijft, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken wij u om direct een email naar ons te sturen op: [email protected].

 

Artikel 3 – Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

 

Artikel 4 – Betaling

De geplaatste orders dienen te worden betaald via iDeal. Mocht de betaling niet gelukt zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om direct contact met ons op te nemen. Dit kan per e-mail via [email protected].

 

Artikel 5 – Levering

De bezorging van onze bestellingen loopt via vervoerders zoals PostNL, DHL, DPD. De kosten voor het verzenden zijn voor rekening van de koper.

Wij doen ons uiterste best om de bestellingen binnen drie werkdagen na betaling van de order, doch uiterlijk binnen 30 dagen, aan te leveren bij de vervoerder. Mocht het voorkomen dat wij een artikel niet kunnen leveren, dan zullen wij u binnen 2 werkdagen melden dat wij uw bestelling helaas niet kunnen leveren. Deze melding ontvangt u via email. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding wordt het door u betaalde bedrag onverwijld terugbetaald.

Bij verzending van uw bestelling, ontvangt u een e-mail. Mocht u niet binnen 4 dagen na onze e-mail uw bestelling hebben ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Artikel 6 – Uw orderbevestiging

Na het plaatsen van uw order krijgt u een bevestiging toegestuurd per e-mail. Hierin staan de door u opgegeven gegevens en de gegevens betrekkende de bestelde artikelen. Mocht u hier informatie in terugvinden die niet juist is, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit direct per e-mail aan ons kenbaar te maken. Zodra wij uw bestelling aan de vervoerder hebben aangeboden, ontvangt u een mail met daarin een traceercode. Wij versturen bestellingen alleen na volledige ontvangst van de betaling en voor die tijd zal u dan ook geen bevestiging ontvangen dat de bestelling verzonden is. Voor vragen over uw orderstatus kunt u contact opnemen via [email protected].

 

Artikel 7 – Ruilen/retourneren van een artikel

Mocht het door u bestelde artikel niet naar wens zijn, dan heeft u het recht om de overeenkomst gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

Deze termijn van 30 dagen gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, mits wij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de klant.

Voor ruilen of retourneren kunt u gebruikmaken van het model retourformulier dat u ontvangt bij uw bestelling.

Ondergoed is uitgesloten van het retourrecht, om hygiënische redenen wanneer de verzegeling is verbroken.

De artikelen mogen niet gedragen/gebruikt zijn, anders dan noodzakelijk is om de artikelen te passen op de juiste maat. Alle labels, stickers en kaartjes dienen nog op het artikel aanwezig te zijn. De artikelen dienen in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking mag op een nette manier open zijn gemaakt om de artikelen te kunnen passen.

De kosten voor het terugsturen van een bestelling zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren zullen door ons worden geweigerd.

Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan, dan vervalt elk recht op ruilen van een artikel.

Wij zullen binnen 7 werkdagen na volledige afhandeling van de retouren het openstaande bedrag aan u crediteren.

 

Artikel 8 – Garantie

Op alle producten uit onze webshop zijn de garantiebepalingen van het betreffende merk van toepassing. Die garantiebepaling kunt u opvragen bij het merk dat u hebt aangeschaft en is tevens vermeld op de betreffende productpagina.

 

Artikel 9 – U heeft het verkeerde artikel ontvangen

Indien u een verkeerd product ontvangt, wordt deze door ons omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact met ons op te nemen. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd, vergoeden we de verzendkosten van de klant om dit product terug te sturen.

 

Artikel 12 – Klachten

Wij beschikken over een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen door ons beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan ontvangt u een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie mag verwachten.

De Europese Commissie heeft een online platform ter beschikking gesteld (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) dat is bedoeld voor online geschillenbeslechting. Wij nemen niet deel aan geschilbeslechting via dit platform of via een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

 

Artikel 13 –  Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan, tenzij zulks in strijd is met dwingend recht.

 

Artikel 14 –  Uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. Wij beschikken over een privacy policy dat is te vinden op onze website: https://www.degoedkoopsteoutlet.nl/service/privacy-policy/

   

Artikel 15 – Bestellen vanuit het buitenland

Wij leveren in principe enkel binnen Nederland en België. Voor het versturen naar een ander land kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.